BOS Berger

Fremdrift og nabokontakt

13 august

Uke 32

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Sterke vindkast på BOS Berger.

Fredagen forrige uke blåste det godt her på BOS Berger, og på en byggeplass full av materialer kan dette by på en del problemer. På grunn av værforholdene og sterke vindkast fredag 10/8 har byggemateriell og søppel blåst ut av byggeplassen. Vi beklager dette, og vil rydde opp etter oss. Dersom noen finner søppel fra byggeplassen kan de melde fra til Even Martinsen på telefon: 928 51 252.

 

 

 

6 juli

Uke 27

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Uke 27 – I sør og i nord

Ytterveggselementer er på vei opp, både på sør- og nordfasaden, og på taket kan man skimte et gjerde. Det blir satt opp for å gjøre det trygt å være oppe på taket, slik at taktekkeren kan isolere og tette i trygghet.

 

På undersiden av taket har tekiske fag allerede begynt å installere ulike elementer. De røde rørene er til sprinkler, og det store sølv-røret er til ventilasjon, som skal tilføre bygget frisk luft. Til høyre ser vi en kabelbro for de elektriske føringene.

 

Bare en liten glippe (helt nederst til venstre i bildet) står igjen etter et godt arbeid med å installere brannseksjoneringsveggen.

 

 

Den langstrakte ringmuren er nesten i mål, og strekker seg fra sør til nord på tomten. Isolasjon settes på for å hindre varmetap fra bygget. På bildet ser vi også siste del av stålet som er, og blir, montert på baksiden av brannseksjoneringsveggen.

22 juni

Uke 25

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Uke 25 – Tak over hodet

Bygget begynner virkelig å ta form. Store deler av stålsøylene har fått sin plass på tomten, og taket brer seg utover. Bygget er høyt, og flinke folk bidrar til fremdrift og sikkerhet. Med presisjon heises søylene på plass, sveises og skrus sammen med fagverket i taket. Så løftes takplatene opp og festes.

Lagerhallen begynner å ta form.

 

Vi er inne i siste del av stålmontasjen, og bygging av brannseksjoneringsveggen er i gang. Den skal sørge for at dersom det bryter ut brann vil bare en del av bygget brenne ned.

Stålmontasje og brannseksjoneringsvegg.

 

Siste delen av ringmuren støpes.

Graves det etter gull? Neida, her graver man til vann og avløpsrør. På tomten er det også lagt opp til overvannshåndtering, for på et så stort tak renner det av mye vann om det regner. Fremtidsrettet tenking skal håndtere dette på en god måte. På en byggeplass er det mange fagområder som møtes og må samarbeide for kvalitet og gode løsninger.

Vann og avløpsrør graves ned under bakken.

 

Det er viktig med en trygg arbeidsplass, og derfor er HMS (helse, miljø- og sikkerhet) svært viktig for oss. Her er gangveien til bygget sikret for å hjelpe til å lage oversikt i trafikken på tomten. Den gule containeren har førstehjelpsutsyr dersom noe skulle hende.

Alle skal komme trygt hjem.

25 april

Uke 16-17 – Sprengningsarbeider i vente

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

 

Sprengningsarbeider

Under utgraving av en overvannsgrøft bak det fremtidige bygget, viste det seg at fjellet ligger høyere enn forventet.  Vi blir derfor nødt til å sprenge ut grøften slik at vi kommer dypt nok for å få tilstrekkelig fall på overvannsledningen.

Sprengningsarbeidet vil foregå innenfor normal arbeidstid, i ca 2 uker fra  og med 26.04.18. Det blir kun flåsprengning (sprengning høyt i overflaten), så det forventes ikke store rystelser i grunnen.

 

I forrige uke startet stålmontasjen.

Denne uken har vi startet med hulldekkemontasje:

 

 

11 april

Uke 11-14

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Påsken er for lengst over og vi er tilbake i full drift på Berger.

Vi er nå et godt stykke på vei med fundamenter og ringmurer ved de fremtidige kontorarealene. Samtidig har vi fått støpt mesteparten av fundamentene til søylene i lagerhallen

Siste finish før støp av ringmur

Støp av stripefundament

 

Neste uke kommer første leveranse av stålkonstruksjonen og i perioden frem til sommerferien vil bygget reise seg dag for dag.

9 mars

Uke 9-10

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Uke 9

På bakgrunn av usedvanlig kalde dager denne uken ble vi nødt til å utsette første støp. Dette satt imidlertid ingen stopper for arbeidet ute på byggeplassen.  Gutta har jobbet iherdig med serieproduksjon av forskaling og armering og vi har nå 280 løpemeter med ringmursarmering ferdig bundet og klar for støping.

Uke 10 – Første støp

Prosjektets første støp er unnagjort. Totalt denne uken er det støpt ca 50 kubikkmeter betong. Ukens høydepunkt ble løfting av forskaling for veggen til traforommet. Forskalingen står nå 8m høy og gir en smakebit på omfanget av prosjektet.

Søylefundament 2m x 2m:  ferdig forskalet og armert med bolter klare for stålsøylemontering om kun noen måneder.

Walan holder god drift

 

21 februar

Byggestart

avatar

Ole-Jakob Sørsdal

Ingen kommentarer

Tidlig februar tok Skanska Norge over stafettpinnen fra Huser Entreprenør for bygging av det nye sentrallageret til Bertel O Steen. Dermed er prosjektet i gang!

Denne bloggen skal være et sted for deg som ønsker å følge med på prosjektet og som ønsker statusoppdateringer på fremdriften i løpet av byggeperioden. Vi har et mål om å oppdatere bloggen minst hver 14. dag, men for deg som ikke klarer å vente så lenge finnes det et kamera som oppdaterer bilder hvert tiende minutt. (link her)

Fortid – Nåtid – Fremtid

Siden kontrakten for bygging av BOS Logistikk Berger ble signert har vi jobbet med prosjektering og planlegging av bygget.  I januar startet vi med opprigging av brakkeriggen og gjerdemontasje mot Sandbakkveien.  Etter vi overtok tomten har vi fortsatt arbeidet med å rigge oss til slik at ingen uvedkomne entrer byggeplassen og for å sørge for en ryddig byggeplass.

Vår underentreprenør Walan Maskin er nå i gang for fullt med graving og avretting for fundamentene til bygget, mens våre fagarbeidere står klare til første støp i løpet av denne uken.

I tiden fremover vil fortsette med graving og støping av fundamenter. Etter planen vil dette være ferdig i april og vi kan starte montasjen av stålkonstruksjonen samt hulldekkene som bærer kontorlokalet i 2.etg. Mot sommeren vil stålet stå ferdig og vi begynner med tetting av bygningsskallet med tak- og veggelementer. Deretter starter de innvendige arbeidene som vil pågå til slutten av året.

Idag ser tomten slik ut:

Om et år vil den se slik ut:

Vi i Skanska gleder oss til gjennomføringen av prosjektet og håper dere vil følge med her på bloggen!